Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych / 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT PŁD (290/18), RPO Śląskie

Styczeń 31

Konkurs nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-290/18 (RIT Subregionu Południowego), dla Działania 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych / 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, w ramach RPO Województwa Śląskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.
 3. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych.
 4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
 5. Organizacje pozarządowe.
 6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej).
 7. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie.
 8. Instytucje kultury.
 9. MŚP.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

 1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione.
 2. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach na potrzeby utworzenia centrów usług społecznościowych.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/102-rozwoj-mieszkalnictwa-socjalnego-wspomaganego-i-chronionego-oraz-infrastruktury-uslug-spolecznych-1022-rozwoj-mieszkalnictwa-socjalnego-wspomaganego-i-chronionego-oraz-infrastruktury-uslug-spolecznych-rit-pld-29018/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
Styczeń 31