Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP / 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, RPO Lubuskie

Luty 11

Konkurs nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/19 dla Działania 1.5 Rozwój sektora MŚP / 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne, w ramach RPO Województwa Lubuskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

–  przedsiębiorstwa z sektora MŚP lub

–  partnerstwa/zrzeszenia przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Konkurs obejmuje I typ projektu  Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP: 
–  wdrożenie własnych/nabytych wyników prac B+R (część badawcza projektu została przeprowadzona i/lub sfinansowana przez Beneficjenta ze środków własnych lub ze źródeł zewnętrznych),

–  wdrożenie wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej, związanych z wdrażanym produktem/ usługą/technologią opracowanym/ną lub zakupionym/ną w Działaniu 1.1 Badania i innowacje,

–  wdrożenie wyników prac B+R będących kontynuacją badań/ prac rozwojowych, które zostały zrealizowane jako projekty badawcze tzw. „małej skali” lub projekty dotyczące ochrony własności intelektualnej w ramach III typu projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy. 

w ramach następujących kategorii interwencji:
–  1 – Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP),
–  63 – Wsparcie dla klastrów i sieci przedsiębiorstw, z korzyścią głównie dla MŚP,
–  67 – Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i tworzenia przedsiębiorstw (w tym wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out)
–  73 – Wsparcie na rzecz przedsiębiorstw społecznych (MŚP),
–  82 Usługi i aplikacje TIK dla MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy biznesowe), żywych laboratoriów, przedsiębiorstw internetowych i nowych przedsiębiorstw TIK.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/15-rozwoj-sektora-msp-151-rozwoj-sektora-msp-wsparcie-dotacyjne-1/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
Luty 11