Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 28 lutego 2019

Cały dzień

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki, Inteligentny Rozwój

Luty 28

Konkurs nr _3/4.1.1/2018_ dla Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Konsorcjum, w którego skład wchodzi co najmniej: jedno przedsiębiorstwo (Lider konsorcjum) jedna jednostka naukowa Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Projekt, który obejmuje badania przemysłowe. Link do […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 5.2 Gospodarka odpadami / 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT ZACH (288/18), RPO Śląskie

Luty 28

Konkurs nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-288/18 dla Działania 5.2 Gospodarka odpadami / 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT ZACH (288/18), w ramach RPO Województwa Śląskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Związek Metropolitalny; Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia; Jednostki zaliczane do sektora finansów […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, RPO Świętokrzyskie

Luty 28

Konkurs nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-229/18 dla Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Jednostki samorządu terytorialnego. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: - W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte będą projekty wynikające z przygotowanych przez samorządy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, obejmujące swym zakresem modernizację oświetlenia ulicznego (ulic […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa (RPO Wielkopolskiego) / 4.3.1 Gospodarka wodno-ściekowa, RPO Wielkopolskie

Luty 28

Konkurs nr RPWP.04.03.01-IZ.00-30-001/18 dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa (RPO Wielkopolskiego) / 4.3.1 Gospodarka wodno-ściekowa, w ramach RPO Województwa Wielkopolskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: JST i ich związki; Podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach obowiązków własnych gmin; Uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych (w tym […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych, RPO Wielkopolskie

Luty 28

Konkurs nr RPWP.06.05.00-IZ.00-30-002/18 dla Działania 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych, w ramach RPO Województwa Wielkopolskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: W ramach konkursu można realizować wsparcie rozwojowe w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania na rzecz: a) […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych / 1.3.2 Tereny inwestycyjne – ZIT Gorzów Wielkopolski, RPO Lubuskie

Luty 28

Konkurs nr dla Działania 1.3 Tworzenie i rozwój terenów inwestycyjnych / 1.3.2 Tereny inwestycyjne – ZIT Gorzów Wielkopolski, w ramach RPO Lubuskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, które zawarły porozumienie w sprawie utworzenia Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego (ZIT MOF GW). Przewiduje […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.4 Tereny inwestycyjne, RPO Warmińsko-mazurskie

Luty 28

Konkurs nr RPWM.01.03.04-IZ.00-28-001/19 dla Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.4 Tereny inwestycyjne, w ramach RPO Warmińsko-mazurskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Przedsiębiorstwa (MŚP) Jednostki samorządu terytorialnego Specjalne strefy ekonomiczne (pod warunkiem przygotowania terenów na potrzeby MŚP) Konkurs obejmuje następujące typy projektów: W ramach przedmiotowego konkursu wspierane będą następujące typy projektów: Utworzenie nowych lub dostosowanie […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży / 10.1.4 Edukacja przedszkolna, RPO Mazowieckie

Luty 28

Konkurs nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-080/19 dla Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży / 10.1.4 Edukacja przedszkolna, w ramach RPO Mazowieckiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Organ prowadzący ośrodki wychowania przedszkolnego planowane do objęcia wsparciem. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez: tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.2 Innowacje w MŚP, RPO Śląskie

Luty 28

Konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-015/19 dla Działania 3.2 Innowacje w MŚP, w ramach RPO Śląskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Konkurs obejmuje następujące typy projektów: M.in. rozwój/rozbudowa przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Link do […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski, RPO Wielkopolskie

Luty 28

Konkurs nr RPWP.01.02.00-IZ.00-30-001/19 dla Działania 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski, w ramach RPO Województwa Wielkopolskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: a) Przedsiębiorcy; b) Konsorcja przemysłowo - naukowe; c) Sieci/grupy przedsiębiorstw; d) Spółki celowe/spin-off, ustanowione przez publiczne instytucje badawcze w celu podjęcia współpracy z sektorem przedsiębiorstw (będą traktowane jako podmioty gospodarcze). Konkurs obejmuje następujące typy […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 5.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna / 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, RPO Łódzkie

Luty 28

Konkurs nr RPLD.05.03.02-IZ.00-10-001/19 dla Działania 5.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna / 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną podmioty wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego spółki wodne przedsiębiorcy Konkurs obejmuje następujące typy projektów: budowa oczyszczalni ścieków komunalnych, […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego / 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, RPO Kujawsko-pomorskie

Luty 28

Konkurs nr RPKP.08.04.02-IZ.00-04-252/19 dla Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego / 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Konkurs obejmuje następujące typy […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Polska Wschodnia

Luty 28

Konkurs dla Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP, w ramach PO Polska Wschodnia. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: - MŚP Konkurs obejmuje następujące typy projektów: W ramach działania 1.2 POPW dofinansowaniu podlegają projekty obejmujące kompleksowe działania mające wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne / 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, Polska Wschodnia

Luty 28

Konkurs dla Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne / 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, w ramach PO Polska Wschodnia. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: MŚP albo konsorcja MŚP, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events