Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się, RPO Warmińsko-mazurskie

Luty 18

Konkurs nr RPWM.10.07.00-IZ.00.28-001/19 dla Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się, w ramach RPO Warmińsko-mazurskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

  • podmioty lecznicze,
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe lub organizacje non-profit posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych,
  • podmioty ekonomii społecznej posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów określonych dla Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się, Osi Priorytetowej 10 Regionalny Rynek pracy RPO WiM 2014−2020, których celem jest poprawa stanu zdrowia pracowników, co oznacza zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców regionu poprzez wdrożenie Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017–2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/107-aktywne-i-zdrowe-starzenie-sie-konkurs-nr-rpwm100700-iz0028-00119/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
Luty 18