Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, RPO Lubelskie

Luty 4

Konkurs nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/19 dla Działania 5.3 Efektywność energetyczna sektora publicznego, w ramach RPO Województwa Lubelskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 2. Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną z wyłączeniem spółek prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
 3. Jednostki naukowe,
 4. Szkoły wyższe,
 5. Organizacje pozarządowe,
 6. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną z wyłączeniem podmiotów określonych jako beneficjenci Działania 1.3.1 PO IŚ (zgodnie z kodami form prawnych ujętych w SZOOP PO IŚ),
 7. Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

 1. Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym będących w zasobie JST (m.in. szpitali, szkół),
 2. Zmiana wyposażania ww. obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie, klasie efektywności energetycznej (np. ocieplenie obiektów, wymiana drzwi i okien, modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła), modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji),włącznie z systemami zarządzania energią,
 3. Generacja rozproszona, poprawiająca sprawność wytwarzania ciepła przez zmianę źródeł ciepła m.in. na jednostki wysokosprawnej kogeneracji (w ramach kompleksowej głębokiej termomodernizacji budynków).

 

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/52-efektywnosc-energetyczna-sektora-publicznego-2/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
Luty 4