Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for Marzec 2019

Calendar Month Navigation

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
25

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych / 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, RPO Dolnośląskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw / 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, Inteligentny Rozwój

26
27

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, RPO Wielkopolskie

28

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki, Inteligentny Rozwój

Zakończenie składania wniosków – Działanie 5.2 Gospodarka odpadami / 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT ZACH (288/18), RPO Śląskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, RPO Świętokrzyskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa (RPO Wielkopolskiego) / 4.3.1 Gospodarka wodno-ściekowa, RPO Wielkopolskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych, RPO Wielkopolskie

1

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, RPO Zachodniopomorskie

2
3
4

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe, RPO Lubelskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej, Inteligentny Rozwój

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, Inteligentny Rozwój

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, Inteligentny Rozwój

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.4 Projekty aplikacyjne, Inteligentny Rozwój

5
6

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza / 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, RPO Mazowieckie

7
8
9
10
11

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój

12
13
14

Zakończenie składania wniosków – Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego / 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, RPO Kujawsko-pomorskie

15

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R – GAMEINN, Inteligentny Rozwój

16
17
18

Zakończenie składania wniosków – Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa, RPO Warmińsko-mazurskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się, RPO Warmińsko-mazurskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.1 Otoczenie biznesu / 2.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych, RPO Łódzkie

19
20

Zakończenie składania wniosków – Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży / 10.1.4 Edukacja przedszkolna, RPO Mazowieckie

21
22

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP / 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych, RPO Opolskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, RPO Zachodniopomorskie

23
24
25

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych / 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne, RPO Dolnośląskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek, Inteligentny Rozwój (konkurs ogólny)

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek, Inteligentny Rozwój (konkurs dedykowany miastom średnim)

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek, Inteligentny Rozwój (konkurs dedykowany projektom realizującym Program Dostępność Plus)

26
27
28

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP / 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT (289/18), RPO Śląskie

Zakończenie składania wniosków – – Działanie 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza (292/18), RPO Śląskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne (296/18), RPO Śląskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków, RPO Zachodniopomorskie

29

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (V nabór), Polska Cyfrowa

Zakończenie składania wniosków– Działanie 1.1 Ekspansja przez innowacje / 1.1.1 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne, RPO Pomorskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP / 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych, RPO Opolskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.4 Tereny inwestycyjne, RPO Warmińsko-mazurskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, RPO Wielkopolskie

30
31

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI(203/17), RPO Śląskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.5 Bon na innowacje, RPO Lubelskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach / 1.2.3 Bony na innowacje, RPO Małopolskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji, RPO Łódzkie

+ Export Events