Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii, RPO Lubuskie

Styczeń 30

Konkurs nr RPLB.03.01.00-IZ.00-08-K03/18 dla Działania 3.1 Odnawialne źródła energii, w ramach RPO Województwa Lubuskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

–  Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa);

–  Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia;

–  Spółki prawa handlowego będące własnością JST;

–  Uczelnie/szkoły wyższe,

–  Jednostki naukowe,

–  Instytuty Badawcze,

–  Instytucje kultury,

–  Operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD),

–  Właściciele/zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkaniowych,  Rolnicy prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą,

–  Grupy producentów rolnych,

–  Jednostki organizacyjne JST (ośrodki doradztwa rolniczego),

–  Organy administracji państwowej prowadzące szkoły (szkoły rolnicze),

–  Rybacy śródlądowi oraz hodowcy ryb (w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym) prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą,

–  Organizacje pozarządowe, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na budowę nowoczesnych lokalnych źródeł OZE – elektrycznej, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE – elektrycznej, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej:

– budowę nowych źródeł wytwórczych wytwarzających energię elektryczną (np. z wykorzystaniem energii wiatrowej, wodnej, słonecznej),

– przyłączanie jednostek wytwórczych OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/31-odnawialne-zrodla-energii-1/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
Styczeń 30