Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych / 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne, RPO Dolnośląskie

Luty 18

Konkurs nr RPDS.03.04.01-IZ.00-02-336/19 dla Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych / 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne, w ramach RPO Dolnośląskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jst;
  • przedsiębiorcy będący zarządcami infrastruktury lub świadczący usługi w zakresie transportu zbiorowego na terenach miejskich i podmiejskich.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

  • Wdrażanie strategii niskoemisyjnych: typ 3.4 a – zakup/modernizacja niskoemisyjnego lub bezemisyjnego, zasilanego paliwem alternatywnym taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich w ramach publicznego transportu zbiorowego, w tym budowa/modernizacja niezbędnej infrastruktury (stacje ładowania pojazdów elektrycznych, stacje tankowania paliw alternatywnych, np. CNG, LNG, LPG w limicie do 25% wartości wydatków kwalifikowalnych w projekcie- realizowane na obszarze danego OSI.

W ramach konkursu dopuszcza się wyłącznie projekty realizujące ww. elementy tj. zakup / modernizację taboru autobusowego i budowę / modernizację infrastruktury do jego obsługi. Nie dopuszcza się żadnych elementów uzupełniających, takich jak inwestycje wskazane w typach projektu b – e czy inwestycje w infrastrukturę drogową.

W niniejszym konkursie nie jest możliwa realizacja projektów w formule PPP (partnerstwa publiczno – prywatnego).

Nie jest możliwe finansowanie w ramach niniejszego konkursu zakupu / modernizacji taboru zasilanego silnikami Diesla, niezależnie od tego, jaką normę emisji spalin spełniają.

Kategoria interwencji dla niniejszego konkursu (zakres interwencji dominujący):

  • 043 Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor).

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/34-wdrazanie-strategii-niskoemisyjnych-341-wdrazanie-strategii-niskoemisyjnych-konkursy-horyzontalne-1/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
Luty 18