Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 18 lutego 2019

Cały dzień

Rozpoczęcie naboru – Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa, RPO Warmińsko-mazurskie

Luty 18

Konkurs nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-001/19 dla Działania 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa, w ramach RPO Warmińsko-mazurskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego przedsiębiorstwa podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach obowiązków własnych gmin Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej – projekty służące rozwiązywaniu problemów z zakresu gospodarki […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się, RPO Warmińsko-mazurskie

Luty 18

Konkurs nr RPWM.10.07.00-IZ.00.28-001/19 dla Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się, w ramach RPO Warmińsko-mazurskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: podmioty lecznicze, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe lub organizacje non-profit posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych, podmioty ekonomii społecznej posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych. Konkurs […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym / 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, RPO Warmińsko-mazurskie

Luty 18

Konkurs nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19 dla Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym / 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym, w ramach RPO Warmińsko-mazurskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie / 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe, RPO Warmińsko-mazurskie

Luty 18

Konkurs nr RPWM.11.01.01-IZ.00.28-001/19 dla Działania 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie / 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w ramach RPO Warmińsko-mazurskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: TYP 1 i TYP 2 Wszystkie podmioty działające na podstawie […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych / 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne, RPO Dolnośląskie

Luty 18

Konkurs nr RPDS.03.04.01-IZ.00-02-336/19 dla Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych / 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne, w ramach RPO Dolnośląskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst; przedsiębiorcy będący zarządcami infrastruktury lub świadczący usługi w zakresie transportu zbiorowego na terenach miejskich i podmiejskich. Konkurs obejmuje następujące […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events