Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, RPO Kujawsko-pomorskie

25 września 2018

Konkurs nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-225/18, dla Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego. Konkurs organizowany jest przez Lokalną Grupę Działania „Vistula-Terra Culmensis -Rozwój przez Tradycję”.

 

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • związek jednostek samorządu terytorialnego;
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  • samorządowe jednostki organizacyjne,
  • organizacje pozarządowe,
  • mikro i małe przedsiębiorstwa,
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
  • instytucje otoczenia biznesu,
  • partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/informacja-o-naborze-ogloszonym-przez-lgd-vistula-terra-culmensis-rozwoj-przez-tradycje-w-ramach-dzialania-71-rpo-wk-p-na-lata-2014-2020-nr-konkursu-nadany-przez-iz-rpo-wk-p-nr-rpkp070100-iz00-04-22518-nr-konkursu-nadany-przez-lgd-52018/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
25 września 2018