Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa (RPO Wielkopolskiego) / 4.3.1 Gospodarka wodno-ściekowa, RPO Wielkopolskie

Luty 28

Konkurs nr RPWP.04.03.01-IZ.00-30-001/18 dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa (RPO Wielkopolskiego) / 4.3.1 Gospodarka wodno-ściekowa, w ramach RPO Województwa Wielkopolskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

  1. JST i ich związki;
  2. Podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach obowiązków własnych gmin;
  3. Uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

  1. budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych (w tym również w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych);
  2. budowa i modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej (w tym rozdział sieci ogólnospławnej);
  3. budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę jako uzupełnienie ww. zadań, przy czym koszty związane z budową i modernizacją systemów zaopatrzenia w wodę mogą stanowić do 50% kosztów całkowitych inwestycji. Projekty dotyczące budowy sieci wodociągowej otrzymają wsparcie wyłącznie w zakresie zgodnym z Ustawą Prawo wodne (tj. przy jednoczesnej realizacji na danym obszarze sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej).

 

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/43-gospodarka-wodno-sciekowa-rpo-wielkopolskiego-431-gospodarka-wodno-sciekowa-4/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
Luty 28