Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, RPO Zachodniopomorskie

Marzec 1

Konkurs nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-005/18 dla Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

  •  Przedsiębiorstwa z sektora MŚP, tj.: mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw. Wsparcie kierowane jest wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego określonych w Wykazie inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego  stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu lub w branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości.

Konkurs dedykowany jest następującym inteligentnym specjalizacjom:

  1. a) wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
  2. b) zaawansowane wyroby metalowe,
  3. c) produkty drzewno-meblarskie
  4. d) opakowania przyjazne środowisku,
  5. e) produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
  6. f) nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
  7. g) multimodalny transport i logistyka,
  8. h) produkty oparte na technologiach informacyjnych.

O dofinansowanie mogą się ubiegać projekty obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:

– budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,

– wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,

– zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,

– zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/15-inwestycje-przedsiebiorstw-wspierajace-rozwoj-regionalnych-specjalizacji-oraz-inteligentnych-specjalizacji-4/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
Marzec 1