Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, RPO Lubelskie

Luty 4

Konkurs nr RPLU.05.03.00-IZ.00-06-001/19 dla Działania 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, w ramach RPO Województwa Lubelskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

  1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  2. Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
  3. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
  4. Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
  5. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe (z wyłączeniem zlokalizowanych na obszarze ZIT LOF),
  6. Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

  1. Głęboka termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
  2. Zmiana wyposażania obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie, klasie efektywności energetycznej (np. ocieplenie obiektów, wymiana drzwi i okien, modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła), modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji), włącznie z systemami zarządzania energią.
  3. Generacja rozproszona, poprawiająca sprawność wytwarzania ciepła przez zmianę źródeł ciepła m.in. na jednostki wysokosprawnej kogeneracji (w ramach kompleksowej głębokiej termomodernizacji budynków).

 

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/53-efektywnosc-energetyczna-sektora-mieszkaniowego-2/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
Luty 4