Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for Lipiec 2017

Calendar Month Navigation

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
26
27
28
29

Rozpoczęcie naboru wniosków – Poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego

30

Zakończenie naboru wniosków 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną / 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, RPO Kujawsko-pomorskiego

Zakończenie naboru wniosków – 8.4 Infrastruktura społeczna / 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, RPO Podlaskiego

Rozpoczęcie naboru – 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, RPO KP

Rozpoczęcie Nabóru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych RPO WP 2014-2020

Rozpoczęcie naboru wniosków Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski)

1
2
3

Rozpoczęcie naboru wniosków Poddziałanie 2.1.1 Tereny inwestycyjne

Rozpoczęcie składania wniosków – 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 1 Małe projekty B+R, RPO Zachodniopomorskiego

Rozpoczęcie składania wniosków – 2.9 Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi, RPO Zachodniopomorskiego

Rozpoczęcie składania wniosków – 2.12 Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii, RPO Zachodniopomorskiego

4
5
6
7
8
9
10

Rozpoczęcie składania wniosków – Poddziałanie 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw

11
12

Zakończenie naboru wniosków – Poddziałanie 2.1.1 Tereny inwestycyjne

13
14
15
16
17

Rozpoczęcie naboru wniosków Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka wodno – ściekowa

Zakończenie naboru wniosków – Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Nabór

Zakończenie naboru wniosków – 3.3 Innowacje w MŚP, Typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) – RPMA.03.03.00-IP.01-14-063/17

18
19
20
21

Zakończenie naboru – Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych RPO WP 2014-2020

22
23
24

Zakończenie naboru wniosków Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka wodno – ściekowa

Rozpoczęcie składania wniosków 6.1 Infrastruktura drogowa – RPO WO

Zakończenie składania wniosków – Poddziałanie 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw

Rozpoczęcie składania wniosków – 1.2 Infrastruktura B+R

Rozpoczęcie składania wniosków – 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja / 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług (Schemat A), RPO Warmińsko-mazurskiego

25
26
27

Zakończenie naboru wniosków- Poddziałanie 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs

Zakończenie naboru wniosków – 1.2.1 A – Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R – konkurs horyzontalny

Zakończenie naboru wniosków – 1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny

28

Zakończenie naboru wniosków – Poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego

29
30
31

Zakończenie naboru wniosków Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-092/17]

Zakończenie naboru wniosków – Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski)

Zakończenie naboru wniosków – 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków

Zakończenie naboru wniosków – Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną [konkurs nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-111/17]

Zakończenie składania wniosków – 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne / 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Polska Wschodnia

1

Rozpoczęcie Naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020

2

Zakończenie naboru wniosków – 4.1 Odnawialne źródła energii, typ projektu – Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych

3
4
5
6
+ Export Events