Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie naboru – Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

21 lipca 2017

Faber Consulting Polska

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów; poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 ogłosiła konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów; poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

W ramach poddziałania 1.1.2 POPW możliwości dofinansowania podlegają projekty realizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej polegające na rozwoju działalności biznesowej przedsiębiorstw typu startup gotowych do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach Platformy startowej dla nowych pomysłów (w ramach poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów).

W ramach poddziałania 1.1.2 POPW o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorstwa, w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, które pozytywnie zakończyły program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach poddziałania 1.1.1 POPW, tj. utworzyły produkt lub usługę w oparciu o opracowany i zweryfikowany rynkowo model biznesowy oraz otrzymały pozytywną rekomendację animatora Platformy startowej. Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej.

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Miejsce

Polska Wschodnia