Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie naboru wniosków Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka wodno – ściekowa

24 lipca 2017 @ 08:00 - 17:00

gulli-306587_1920

Planowany od 17-07-2017 do 24-07-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 14.06.2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.04.03.01‑IZ‑00‑30‑001/17 w ramach Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno – ściekowa”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są Wnioskodawcy, których projekty wynikają z Mandatu Terytorialnego dla Konińskiego, Pilskiego oraz Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, tj.:

Jednostki Samorządu Terytorialnego i ich związki,
Podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach obowiązków własnych gmin,
Uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będą projekty:

W celu wypełnia wymagań Dyrektywy Rady 91/271/EWG wsparcie dotyczyć będzie projektów w aglomeracjach o wielkości od 2 000 do 10 000 RLM ujętych w obowiązującej Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz wynikających z Master Planu dla dyrektywy ściekowej, dotyczących:

budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych (w tym również w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych),
budowy i modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej (w tym rozdział sieci ogólnospławnej),
budowy i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę jako uzupełnienie ww. zadań, przy czym koszty związane z budową i modernizacją systemów zaopatrzenia w wodę mogą stanowić do 50% kosztów całkowitych inwestycji. Projekty dotyczące budowy sieci wodociągowej otrzymają wsparcie wyłącznie w zakresie zgodnym z Ustawą Prawo wodne (tj. przy jednoczesnej realizacji na danym obszarze sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej).

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
24 lipca 2017
Czas:
08:00 - 17:00
Strona internetowa:
http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/202

Miejsce

Miejsce bez nazwy
woj. wielkopolskie Polska + Google Map