Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 24 lipca 2017

08:00

Zakończenie naboru wniosków Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka wodno – ściekowa

24 lipca 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. wielkopolskie Polska
gulli-306587_1920

Planowany od 17-07-2017 do 24-07-2017 Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 14.06.2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.04.03.01‑IZ‑00‑30‑001/17 w ramach Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno – ściekowa”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Kto może składać wnioski? Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie składania wniosków 6.1 Infrastruktura drogowa – RPO WO

24 lipca 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. opolskie Polska
way-891591__340

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w ramach Osi priorytetowej VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców nabór wniosków o dofinansowanie projektów związanych z realizacją projektów dot. dróg lokalnych: Drogi powiatowe, gminne w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa. Termin składania wniosków to: od 2017-07-24 do 2017-07-31 Kto może składać wnioski? […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Poddziałanie 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw

24 lipca 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. łódzkie Polska
office-1209640_1920

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 10 lipca 2017 r., a kończy  24 lipca 2017 r. Termin naboru wniosków nie podlega przywróceniu. Kto może składać wnioski? Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania I.2.2 zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu tj.: […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie składania wniosków – 1.2 Infrastruktura B+R

24 lipca 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. opolskie Polska
business-561387__340

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  OGŁASZA  w ramach Osi priorytetowej II Konkurencyjna gospodarka nabór wniosków o dofinansowanie projektów  określonych dla działania    1.2 Infrastruktura B+R Kto może składać wnioski? O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów: szkoły wyższe, jednostki naukowe, przedsiębiorstwa (jedynie jako […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie składania wniosków – 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja / 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług (Schemat A), RPO Warmińsko-mazurskiego

24 lipca 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. warmińsko - mazurskie Polska

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja/poddziałania 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – Schemat A Kto może składać wnioski? przedsiębiorstwa (wyłącznie MŚP) grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym porozumienia, sieci, konsorcja) Działalność beneficjenta musi być prowadzona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events