Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for Sierpień 2017

Calendar Month Navigation

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
31

Zakończenie naboru wniosków Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-092/17]

Zakończenie naboru wniosków – Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski)

Zakończenie naboru wniosków – 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków

Zakończenie naboru wniosków – Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną [konkurs nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-111/17]

Zakończenie składania wniosków – 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne / 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Polska Wschodnia

1

Rozpoczęcie Naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020

2

Zakończenie naboru wniosków – 4.1 Odnawialne źródła energii, typ projektu – Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych

3
4
5
6
7

Rozpoczęcie składania wniosków – 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT / 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT, RPO Kujawsko-pomorskiego

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Zakończenie składania wniosków – 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja / 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług (Schemat A), RPO Warmińsko-mazurskiego

17
18
19
20
21

Zakończenie składania wniosków – 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekty z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Zakończenie składania wniosków – 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT / 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT, RPO Kujawsko-pomorskiego

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zakończenie naboru wniosków – 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, RPO Mazowieckie

Zakończenie naboru wniosków – Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw

Zakończenie składania wniosków – Poddziałanie 3.4.4. Dotacje dla MSP

Zakończenie naboru wniosków – 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne / 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, Polska Wschodnia

Zakończenie składania wniosków – Ogłoszenie konkursu numer RPSW.01.02.00-IZ.00-26- 131/17 w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

1

Rozpoczęcie naboru wniosków – Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP (Z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat)

2
3
+ Export Events