Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie naboru wniosków – Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Nabór

17 lipca 2017 @ 08:00 - 17:00

man-879092_1280

Nabór nr.: RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17
od 2017-04-28 [08:00:00] do 2017-07-17 [12:00:00]
Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów wpisujących się w cel szczegółowy Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka. Celem szczegółowym Działania 1.2 jest wzrost innowacyjności regionu poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w prace B+R, jak również poprawę jakości infrastruktury badawczej wykorzystywanej dla działalności badawczo-rozwojowej.

Typy projektów:

Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

Mikroprzedsiębiorstwa,
Małe i Średnie Przedsiębiorstwa,
Duże Przedsiębiorstwa

(zgodnie z definicją zawartą w Załączniku I Rozporządzenia 651/2014[1]), posiadający wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dofinansowanie nie zostanie udzielone na inwestycje dotyczące rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia. Dokumentem pomocniczym w ocenie kwalifikowalności projektu, w tym zakresie będzie dokument Opracowanie dotyczące rodzajów działalności wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
17 lipca 2017
Czas:
08:00 - 17:00
Strona internetowa:
https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/202

Miejsce

Miejsce bez nazwy
woj. Śląskie Polska + Google Map