Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie naboru wniosków – Poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego

28 lipca 2017 @ 08:00 - 17:00

books-1012088__340

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach
Działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna,
Poddziałania 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego
Kto może składać wnioski?

organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe;
organy prowadzące placówki szkoleniowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wspierane będą inwestycje mające na celu dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnej gospodarki:

1) Inwestycje w szkolnictwo zawodowe – zgodnie z krajowymi priorytetami polityki szkolnictwa zawodowego, w oparciu o zdiagnozowane potrzeby regionalnego rynku pracy i inteligentnych specjalizacji, tj.

– rozbudowa, przebudowa, remont, adaptacja niezbędnej infrastruktury na cele praktycznej nauki zawodu, optymalizacja procesu kształcenia wraz z niezbędnym wyposażeniem (ewentualnie w uzasadnionych przypadkach – budowa);

– wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK;

2) Komplementarne i zintegrowane inwestycje w infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych i uczenia się przez całe życie według jasno określonych potrzeb rynku pracy (w przypadku uczenia się przez całe życie, przede wszystkim przystosowanie istniejących placówek), tj.

– rozbudowa, przebudowa, remont, adaptacja istniejącej infrastruktury wraz z niezbędnym wyposażeniem (ewentualnie w uzasadnionych przypadkach – budowa);

– wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK;

3) Wspieranie oraz tworzenie branżowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub innych podmiotów realizujących zadania zbieżne z CKZiU na potrzeby regionalnej gospodarki i inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego:

rozbudowa, przebudowa, remont, adaptacja i wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
28 lipca 2017
Czas:
08:00 - 17:00
Strona internetowa:
http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/2151/poddzialanie-931-infrastruktura-ksztalcenia-zawodowego

Miejsce

Miejsce bez nazwy
woj. warmińsko - mazurskie Polska + Google Map