Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie składania wniosków 6.1 Infrastruktura drogowa – RPO WO

24 lipca 2017 @ 08:00 - 17:00

way-891591__340

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w ramach Osi priorytetowej VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców nabór wniosków o dofinansowanie projektów związanych z realizacją projektów dot. dróg lokalnych: Drogi powiatowe, gminne w ramach działania 6.1 Infrastruktura drogowa.

Termin składania wniosków to: od 2017-07-24 do 2017-07-31

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).
Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 6.1 Infrastruktura drogowa w ramach RPO WO 2014-2020, tj.:

budowa dróg oraz obwodnic – drogi lokalne;
przebudowa dróg oraz obwodnic – drogi lokalne.

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
24 lipca 2017
Czas:
08:00 - 17:00
Strona internetowa:
http://rpo.opolskie.pl/?p=23391

Miejsce

Miejsce bez nazwy
woj. opolskie Polska + Google Map