Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 31 lipca 2017

08:00

Zakończenie naboru wniosków Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-092/17]

31 lipca 2017 @ 08:00 - 17:00
woj. Kujawsko – Pomorskie woj. kujawsko - pomorskie Polska
childrens-operation-theatre-555091__340

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale powiatowe (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-092/17). Kto może składać wnioski? Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez: Regionalny […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie naboru wniosków – Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski)

31 lipca 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. warmińsko - mazurskie Polska
bus-427960_640

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4. Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski) Numer konkursu RPWM.04.04.04-IZ.00-28-001/17 Kto może składać wnioski? O dofinansowanie mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego i ich […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie naboru wniosków – 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków

31 lipca 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. zachodniopomorskie Polska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków. Numer naboru: RPZP.03.06.00-IP.01-32-K03/17 Kto może składać wnioski? O dofinansowanie mogą starać się: 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 2. Jednostki organizacyjne jst, […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie naboru wniosków – Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną [konkurs nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-111/17]

31 lipca 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. kujawsko - pomorskie Polska
paint-328676__340

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, Schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej (konkurs Nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-111/17). Kto może składać wnioski? Wniosek o dofinansowanie projektu […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne / 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Polska Wschodnia

31 lipca 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy Polska Wschodnia Polska

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs w ramach poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Kto może składać wnioski? O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać sięwyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na co można otrzymać […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – 1.2 Badania celowe

31 lipca 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. lubelskie Polska
machine-1651014_960_720

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.2 Badania celowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Konkurs nr RPLU.01.02.00-IP.01-06-001/17 Kto może składać wnioski? Przedsiębiorstwa: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 651/2014 […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – 1.2 Infrastruktura B+R

31 lipca 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. opolskie Polska
business-561387__340

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  OGŁASZA  w ramach Osi priorytetowej II Konkurencyjna gospodarka nabór wniosków o dofinansowanie projektów  określonych dla działania    1.2 Infrastruktura B+R Kto może składać wnioski? O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów: szkoły wyższe, jednostki naukowe, przedsiębiorstwa (jedynie jako […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie naboru wniosków – 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia, RPO Zachodniopomorskiego

31 lipca 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. zachodniopomorskie Polska
scientific-2040795__340

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia. Numer konkursu: RPZP.01.06.00-IZ.00-32-002/17 Kto może składać wnioski? W ramach Działania 1.6 dofinansowanie udzielane jest przedsiębiorstwom z sektora MŚP, tj.: a)         mikroprzedsiębiorstwom, b)         małym przedsiębiorstwom, c)         średnim przedsiębiorstwom w rozumieniu […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie składania wniosków – 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw, RPO Zachodniopomorskiego

31 lipca 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. zachodniopomorskie Polska

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw, mający na celu ukierunkowanie przedsiębiorstw na zwiększenie stopnia kooperacji z partnerami krajowymi, jak i zagranicznymi, co pozwoli lepiej wykorzystać istniejący potencjał rozwoju gospodarki regionu, szczególnie w obszarze innowacyjnych MŚP. Numer naboru: RPZP.01.15.00-IZ.00-32-002/17 Instytucja Zarządzająca Regionalnym […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events