Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie naboru wniosków – Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski)

31 lipca 2017 @ 08:00 - 17:00

bus-427960_640

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna,
Działanie 4.4. Zrównoważony transport miejski,
Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski)

Numer konkursu RPWM.04.04.04-IZ.00-28-001/17
Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w tym w porozumieniu z innymi podmiotami (np. zarządcami infrastruktury kolejowej, PKS);
związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

budowa/przebudowa infrastruktury transportu publicznego (np. Park&Ride, budowa buspasów oraz zintegrowanych przystanków przesiadkowych pomiędzy różnymi rodzajami transportu, sygnalizacja wzbudzana, drogi rowerowe,);
zakup i modernizacja niskoemisyjnego taboru wraz z niezbędną do jego obsługi infrastrukturą towarzyszącą;
wymiana oświetlenia na energooszczędne;
wdrażanie systemów informacji i zarządzania ruchem jako element uzupełniający projektu;
działania informacyjne promujące transport zbiorowy jako element uzupełniający projektów.

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Miejsce

Miejsce bez nazwy
woj. warmińsko - mazurskie Polska + Google Map