Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for Czerwiec 2017

Calendar Month Navigation

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
29

Rozpoczęcie naboru wniosków Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-092/17]

Rozpoczęcie naboru wniosków – 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Projekty badawczo – rozwojowe, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R – RPMA.01.02.00-IP.01-14-056/17

Rozpoczęcie naboru wniosków 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego” – RPMA.06.02.00-IP.01-14-058/17

Rozpoczęcie naboru wniosków – 1.2.1 A – Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R – konkurs horyzontalny

Rozpoczęcie naboru wniosków – 1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny

30

Rozpoczęcie składania wniosków – 1.2 Badania celowe

31

Zakończenie naboru wniosków 4.5 Ochrona przyrody, RPO Kujawsko-pomorskiego

Zakończenie naboru wniosków – 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, RPO Lubelskiego

1

Rozpoczęcie naboru wniosków – 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków

Rozpoczęcie składania wniosków – 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne / 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Polska Wschodnia

Rozpoczęcie składania wniosków 1.4 Wzór na konkurencję, Polska Wschodnia

2
3
4
5
6
7
8

Rozpoczęcie naboru wniosków – 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Inteligentny Rozwój

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Rozpoczęcie naboru wniosków – Poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego

30

Zakończenie naboru wniosków 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną / 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, RPO Kujawsko-pomorskiego

Zakończenie naboru wniosków – 8.4 Infrastruktura społeczna / 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, RPO Podlaskiego

Rozpoczęcie naboru – 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, RPO KP

Rozpoczęcie Nabóru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych RPO WP 2014-2020

Rozpoczęcie naboru wniosków Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski)

1
2
+ Export Events