Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 27 lipca 2017

08:00

Zakończenie naboru wniosków- Poddziałanie 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – konkurs

27 lipca 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. Śląskie Polska
repair-179205_640

od 2017-05-28 do 2017-07-27 Informacje o naborze Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - Konkurs Typ projektu: W ramach konkursu przewiduje się realizację następujących typów projektu: Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie naboru wniosków – 1.2.1 A – Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R – konkurs horyzontalny

27 lipca 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. dolnośląskie Polska
microscope-275984_960_720

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R polegającą na: a) prowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac rozwojowych) Projekty badawcze przedsiębiorstw mających służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe). W ramach wsparcia przewiduje się finansowanie całego procesu powstania […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie naboru wniosków – 1.2.1 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny

27 lipca 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. dolnośląskie Polska
microscope-2352650__340

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym: laboratoriów specjalistycznych oraz działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, będących jednostkami organizacyjnymi lub wyodrębnionymi organizacyjnie jednostkami rozpoczynającymi lub rozwijającymi działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events