Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for Sierpień 2018

Calendar Month Navigation

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
30

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii, RPO Lubuskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT PŁD (264/18), RPO Śląskie

31

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji, RPO Podkarpackie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła, RPO Podkarpackie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (Kolej miejska – Infrastruktura), POiŚ

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, RPO Kujawsko-Pomorskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT, RPO Kujawsko-pomorskie

1

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, RPO Zachodniopomorskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, RPO Zachodniopomorskie

2
3

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.5.1 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP – konkurs horyzontalny, RPO Dolnośląskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, RPO Kujawsko-Pomorskie

4
5
6
7

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.3 Rozwój publicznej infrastruktury badawczej, RPO Zachodniopomorskie

8
9
10

Rozpoczęcie naboru – Działanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie – Typ projektu B, RPO Małopolskie

11
12
13
14

Zakończenie składania wniosków – Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT, RPO Kujawsko-pomorskie

15
16

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, POIR

17
18
19
20

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, RPO Kujawsko-Pomorskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, RPO Kujawsko-Pomorskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, RPO Kujawsko-Pomorskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.2 Gospodarka odpadami, RPO Kujawsko-Pomorskie

21
22
23
24
25
26
27
28
29

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, RPO Mazowieckie

30

Zakończenie składania wniosków – Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, RPO Kujawsko-Pomorskie

31

Zakończenie składania wniosków – Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, RPO Kujawsko-Pomorskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków, RPO Zachodniopomorskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii / 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT ZACH (269/18), RPO Śląskie

1
2
+ Export Events