Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 20 sierpnia 2018

Cały dzień

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, RPO Kujawsko-Pomorskie

20 sierpnia 2018

Konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18 dla Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wnioskodawcą w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, organizacje pozarządowe. Konkurs obejmuje następujące typy projektów wymienione w SzOOP RPO WK-P 2014-2020: Inwestycje budowy lub modernizacji energii elektrycznej lub […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, RPO Kujawsko-Pomorskie

20 sierpnia 2018

Konkurs nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-214/18 dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wnioskodawcą w projekcie może być: jednostka samorządu terytorialnego, samorządowa jednostka organizacyjna, związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego; inna jednostka sektora finansów publicznych; przedsiębiorstwo komunalne; organizacje pozarządowe; kościół lub związek wyznaniowy lub osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego; […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, RPO Kujawsko-Pomorskie

20 sierpnia 2018

Konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-213/18 dla Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   Wnioskodawcą w projekcie może być: przedsiębiorstwo będące operatorem systemów dystrybucyjnych.   Konkurs obejmuje następujące typy projektów wymienione w SzOOP RPO WK-P 2014-2020: Projekty dotyczące budowy/przebudowy sieci elektroenergetycznych (niskiego i średniego napięcia poniżej 110 kV) […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.2 Gospodarka odpadami, RPO Kujawsko-Pomorskie

20 sierpnia 2018

Konkurs nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-215/18 dla Działania 4.2 Gospodarka odpadami, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: a) jednostki samorządu terytorialnego; b) związki jednostek samorządu terytorialnego; c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; d) samorządowe jednostki organizacyjne; e) przedsiębiorstwa realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki odpadami f) partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznym w przypadku […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events