Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 31 lipca 2018

Cały dzień

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji, RPO Podkarpackie

31 lipca 2018

Konkurs nr RPPK.03.03.02-IZ-00-18-001/18 dla Działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałania 3.3.2 Redukcja emisji, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. Pozostałe podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w działaniu 3.3.2 tj.: podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła, RPO Podkarpackie

31 lipca 2018

Konkurs RPPK.03.03.01-IZ-00-18-002/18 dla Działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła w ramach RPO Województwa Podkarpackiego. Wnioskodawcami mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.   Pozostałe podmioty uprawnione do ubiegania się […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (Kolej miejska – Infrastruktura), POiŚ

31 lipca 2018

Konkurs nr „POIiŚ.5.2/1/18” dla Działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (Kolej miejska – Infrastruktura), w ramach PO Infrastruktura i Środowisko.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: a) zarządcy infrastruktury kolejowej b) jednostki samorządu terytorialnego, w tym ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, lub działające w ich imieniu jednostki i spółki specjalnego przeznaczenia   Konkurs obejmuje następujące […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, RPO Kujawsko-Pomorskie

31 lipca 2018

Konkurs nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-207/18 dla Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). W przypadku realizacji projektu partnerskiego, partnerem może […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT, RPO Kujawsko-pomorskie

31 lipca 2018

Konkurs nr RPKP.09.01.01-IZ.00-04-208/18 dla Działania 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: a. jednostki samorządu terytorialnego i/lub jej jednostka organizacyjna; b. podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events