Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji, RPO Podkarpackie

31 lipca 2018

Konkurs nr RPPK.03.03.02-IZ-00-18-001/18 dla Działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałania 3.3.2 Redukcja emisji, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

Pozostałe podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w działaniu 3.3.2 tj.:

  1. podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
  2. jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną,
  3. organizacje pozarządowe,
  4. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS

mogą być partnerem ww. projektu.

Konkurs dotyczy projektów obejmujących roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie wymiany dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe), tj.:

  • demontaż i likwidację dotychczasowego źródła ciepła,
  • instalację kotła na paliwa stałe (inne niż biomasa) klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa,
  • niezbędną do prawidłowego zaopatrzenia lokalu/budynku w ciepło przebudowę, montaż wewnętrznych instalacji CO i CWU.

Instalowane będą wyłącznie źródła ciepła o mocy do 500 kW. Konkurs dotyczy wyłącznie projektów realizowanych na rzecz właścicieli, użytkowników niskosprawnych źródeł energii (tzw. projekty „parasolowe”). W ramach konkursu Beneficjent przygotowuje, zleca i koordynuje wymianę kotłów i instalacji CO, CWU, z których korzystać będą osoby/podmioty posiadające tytuł prawny do lokalu w budynku.

 

Link do ogłoszenia: http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1952-3-3-2-redukcja-emisji-nr-naboru-rppk-03-03-02-iz-00-18-001-18

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
31 lipca 2018