Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for Lipiec 2018

Calendar Month Navigation

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
25
26
27
28
29

Rozpoczęcie naboru – Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna, RPO Świętokrzyskie

30

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, RPO Mazowieckie

1
2

Rozpoczęcie naboru – Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, RPO Zachodniopomorskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków, RPO Zachodniopomorskie

3
4
5
6
7
8
9

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, RPO Kujawsko-Pomorskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, RPO Kujawsko-Pomorskie

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.5.1 A Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny, RPO Dolnośląskie

26
27
28
29
30

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii, RPO Lubuskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej / 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT PŁD (264/18), RPO Śląskie

31

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji, RPO Podkarpackie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła, RPO Podkarpackie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (Kolej miejska – Infrastruktura), POiŚ

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, RPO Kujawsko-Pomorskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT, RPO Kujawsko-pomorskie

1

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, RPO Zachodniopomorskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, RPO Zachodniopomorskie

2
3

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.5.1 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP – konkurs horyzontalny, RPO Dolnośląskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, RPO Kujawsko-Pomorskie

4
5
+ Export Events