Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 31 sierpnia 2018

Cały dzień

Zakończenie składania wniosków – Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, RPO Kujawsko-Pomorskie

31 sierpnia 2018

Konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-205/18 dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wnioskodawcą w projekcie może być: 1. podmiot wykonujący działalność leczniczą, udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego, dla którego organem założycielskim jest samorząd województwa (z wyłączeniem jednostek działających w ramach Systemu […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków, RPO Zachodniopomorskie

31 sierpnia 2018

Konkurs nr RPZP.03.06.00-IZ.00-32-K04/18 dla Działania 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków, w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: 1.   Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 2.   Jednostki organizacyjne jst, 3.   Przedsiębiorcy - podmioty zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, 4.   PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne. […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii / 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT ZACH (269/18), RPO Śląskie

31 sierpnia 2018

Konkurs nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-269/18, dla Działania 4.1 Odnawialne źródła energii / 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT ZACH (269/18), w ramach RPO Województwa Śląskiego.   Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia. Jednostki zaliczane do […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events