Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for Wrzesień 2018

Calendar Month Navigation

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
27
28
29

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, RPO Mazowieckie

30

Zakończenie składania wniosków – Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, RPO Kujawsko-Pomorskie

31

Zakończenie składania wniosków – Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, RPO Kujawsko-Pomorskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków, RPO Zachodniopomorskie

1
2
3
4
5

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, RPO Mazowieckie

6
7
8
9
10

Zakończenie składania wniosków – Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, RPO Zachodniopomorskie

11
12
13
14

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, RPO Kujawsko-Pomorskie

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji, RPO Województwo Podkarpackie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła, RPO Podkarpackie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, RPO Zachodniopomorskie

28

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, RPO Kujawsko-Pomorskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (Kolej miejska – Infrastruktura), POiŚ

29
30
+ Export Events