Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków, RPO Zachodniopomorskie

31 sierpnia 2018

Konkurs nr RPZP.03.06.00-IZ.00-32-K04/18 dla Działania 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków, w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

1.   Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
2.   Jednostki organizacyjne jst,
3.   Przedsiębiorcy – podmioty zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków,
4.   PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

1.   Budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków,
2.   Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków,
3.   Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych.

Link do ogłoszenia: http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/36-wsparcie-rozwoju-systemow-oczyszczania-sciekow-2

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
31 sierpnia 2018