Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła, RPO Podkarpackie

31 lipca 2018

Konkurs RPPK.03.03.01-IZ-00-18-002/18 dla Działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła w ramach RPO Województwa Podkarpackiego.

Wnioskodawcami mogą być:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.

 

Pozostałe podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w działaniu 3.3.1 tj.:

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 2. podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 3. jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną,
 4. przedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstwa ciepłownicze),
 5. organizacje pozarządowe,
 6. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
 7. porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera

mogą być partnerem ww. projektu.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

 1. Budowa, rozbudowa, przebudowa przyłączy ciepłowniczych do budynków, węzłów cieplnych oraz instalacji odbiorczych (wewnętrznych instalacji CO i CWU).
 2. Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie wymiany dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe), obejmujące:
  • demontaż i likwidację dotychczasowego źródła ciepła,
  • instalację kotła gazowego (również na gaz płynny LPG) lub kotła na biomasę klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa, lub zgazowującego,
  • niezbędną do prawidłowego zaopatrzenia lokalu/budynku w ciepło przebudowę, montaż wewnętrznych instalacji CO i CWU, instalacji gazowej.

Instalowane będą wyłącznie źródła ciepła o mocy do 500 kW. Konkurs dotyczy wyłącznie projektów realizowanych na rzecz właścicieli, użytkowników niskosprawnych źródeł energii (tzw. projekty „parasolowe”). W ramach konkursu Beneficjent przygotowuje, zleca i koordynuje wymianę kotłów i instalacji CO, CWU i gazowej, z których korzystać będą osoby/podmioty posiadające tytuł prawny do lokalu w budynku.

 

Link do ogłoszenia: http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1951-3-3-1-realizacja-planow-niskoemisyjnych-wymiana-zrodel-ciepla-nr-naboru-rppk-03-03-01-iz-00-18-002-18

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
31 lipca 2018