Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for Sierpień 2019

Calendar Month Navigation

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
29

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, RPO Świętokrzyskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej, RPO Warmińsko-mazurskie

30

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy, RPO Zachodniopomorskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy, RPO Zachodniopomorskie

31

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach / 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, RPO Podlaskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.1 E-usługi / 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, RPO Mazowieckie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną / 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, RPO Kujawsko-pomorskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.4 Wzór na konkurencję Etap I, Polska Wschodnia

Zakończenie składania wniosków – Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe / 10.2.1 Wychowanie przedszkolne, RPO Kujawsko-pomorskie

1

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.2 Rozwój infrastruktury B+R sektora przedsiębiorstw, RPO Zachodniopomorskie

2
3
4
5
6
7
8

Zakończenie składania wniosków – Działanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna – projekty konkursowe, RPO Wielkopolskie

9

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.2 Gospodarka odpadami / 4.2.2 Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, RPO Wielkopolskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.2 Gospodarka odpadami (RPO Wielkopolskiego) / 4.2.2 Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, RPO Wielkopolskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkursy horyzontalne/ 1.4 C Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych, RPO Dolnośląskie

10
11
12
13
14

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.1 Otoczenie biznesu / 2.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych, RPO Łódzkie

15
16

Zakończenie składania wniosków – Działanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe (Dzienne Domy Opieki Medycznej, Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego), RPO Wielkopolskie

17
18

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R – INNOSTAL, Inteligentny Rozwój

19

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.1 Otoczenie biznesu / 2.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych, RPO Łódzkie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa / 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa – konkursy horyzontalne, RPO Dolnośląskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną / 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, RPO Kujawsko-pomorskie

20
21
22
23
24
25
26

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, RPO Podlaskiego

27
28
29

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne / 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, Polska Wschodnia

30

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT / 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT, RPO Kujawsko-pomorskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, RPO Kujawsko-pomorskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników / 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs, RPO Śląskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, RPO Łódzkie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, schemat B., RPO Warmińsko-mazurskie

31

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.2 Badania celowe, RPO Lubelskie

1
+ Export Events