Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for Wrzesień 2019

Calendar Month Navigation

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
26

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, RPO Podlaskiego

27
28
29

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne / 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, Polska Wschodnia

30

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT / 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT, RPO Kujawsko-pomorskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, RPO Kujawsko-pomorskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników / 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs, RPO Śląskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, RPO Łódzkie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, schemat B., RPO Warmińsko-mazurskie

31

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.2 Badania celowe, RPO Lubelskie

1
2

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.7 Wsparcie ośrodków rehabilitacji dziko żyjących zwierząt, RPO Zachodniopomorskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji, RPO Łódzkie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – „Szybka Ścieżka Tworzywa Sztuczne”, Inteligentny Rozwój

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – „Szybka Ścieżka Technologie Kosmiczne”, Inteligentny Rozwój

Rozpoczęcie naboru – Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa, RPO Warmińsko-mazurskie

3

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Polska Wschodnia

4
5
6

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP / 2.3.1 Innowacje w MŚP, RPO Łódzkie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT / 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, RPO Kujawsko-pomorskie

7
8
9

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.4 Kogeneracja, RPO Lubuskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP / 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach, RPO Opolskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, RPO Podlaskiego

Nabór wniosków – Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych / 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych RPSW.09.02.01-IZ.00-26-272/19, RPO Świętokrzyskiego

10
11

Rozpoczęcie naboru – działanie 3.2 Efektywność energetyczna / 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, RPO Lubuskiego

12
13

Zakończenie składania wniosków – Działanie 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną / 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, RPO Kujawsko-pomorskie

14
15
16

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R – INNOSHIP II, Inteligentny Rozwój

Zakończenie składania wniosków – Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa, RPO Warmińsko-mazurskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP / 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach, RPO Opolskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.2 Wsparcie na badania przemysłowe i prace rozwojowe – Sektorowe programy B+R, Inteligentny Rozwój

Rozpoczęcie naboru – Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, RPO Podkarpackiego

17
18
19
20

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.3 Ochrona powietrza / 4.3.2 Ochrona powietrza, RPO Łódzkie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych / 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych RPSW.09.02.01-IZ.00-26-272/19, RPO Świętokrzyskiego

21
22
23

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa / 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa – konkursy horyzontalne, RPO Dolnośląskie

24

Zakończenie składania wniosków – Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, RPO Podkarpackiego

25

Zakończenie składania wniosków – Działanie 9.1 Aktywna integracja / 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, RPO Małopolskie

26
27

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi VIII nabór, Infrastruktura i Środowisko

28
29
30

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (13 nabór), Polska Cyfrowa

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Parki biznesowe, RPO Podkarpackie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, RPO Łódzkie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, RPO Śląskie

Zakończenie składania wniosków – Działanie 1.2 Rozwój infrastruktury B+R sektora przedsiębiorstw, RPO Zachodniopomorskie

1

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, RPO Zachodniopomorskie

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek, Inteligentny Rozwój

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek, Inteligentny Rozwój

Rozpoczęcie naboru – Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek, Inteligentny Rozwój

2
3
4

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.1 Otoczenie biznesu / 2.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych, RPO Łódzkie

5
6
+ Export Events