Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, RPO Podlaskiego

26 sierpnia 2019 @ 08:00 - 17:00

W ramach naboru wsparciem będzie objęty typ projektu 10: Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego. W ramach niniejszego naboru przewiduje się

  • realizację projektów mających na celu:utworzenie nowych miejsc w ramach edukacji przedszkolnej;
  • dostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i przygotowanie zaplecza socjalno-bytowego dla dzieci i nauczycieli, w szczególności w przypadku konieczności dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
  • Inwestycja rozumiana jako budowa, rozbudowa, przebudowa, remont infrastruktury, w tym adaptacja i dostosowanie pomieszczeń;
  • zagospodarowanie terenu w szczególności w zakresie utworzenia i wyposażenia placu zabaw.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR z wyłączeniem osób fizycznych. Kluczowym wyznacznikiem zakwalifikowania danego podmiotu jako beneficjenta nie będzie forma prawna wnioskodawcy, a przedmiot jego działalności. Wsparcie otrzymają w szczególności:

  • Jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne (jednostki sektora finansów publicznych),
  • partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru – 1 200 000,00 zł

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 50 000,00 zł

Maksymalna wartość dofinansowania projektu – 300 000,00 zł

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
26 sierpnia 2019
Czas:
08:00 - 17:00