Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 30 sierpnia 2019

Cały dzień

Zakończenie składania wniosków – Działanie 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT / 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT, RPO Kujawsko-pomorskie

30 sierpnia 2019

Konkurs nr RPKP.04.06.01-IZ.00-04-277/19 dla Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT / 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: 1) jednostka samorządu terytorialnego, 2) związek jednostek samorządu terytorialnego, 3) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, 4) samorządowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, 5) […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, RPO Kujawsko-pomorskie

30 sierpnia 2019

Konkurs nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-291/19 dla działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: - jednostki samorządu terytorialnego; - związek jednostek samorządu terytorialnego; - stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego; - samorządowa jednostka organizacyjna; -zarządca infrastruktury transportowej, służącej organizacji transportu zbiorowego publicznego; - partner prywatny we współpracy z […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników / 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs, RPO Śląskie

30 sierpnia 2019

Konkurs nr RPSL.08.02.03-IP.02.24-072/19 dla Działania 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników / 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa, w ramach RPO Województwa Śląskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, RPO Łódzkie

30 sierpnia 2019

Konkurs nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-060/19 dla Działania 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP). Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Typ projektów podlegający dofinansowaniu: Typ projektu 2 tj. zakup usługi badawczej dotyczącej opracowania nowego lub znacząco ulepszonego produktu […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, schemat B., RPO Warmińsko-mazurskie

30 sierpnia 2019

Konkurs nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/19 dla Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, w ramach RPO Województwa Warmińsko-mazurskiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub stowarzyszenia jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego organizacje pozarządowe kościoły i związki wyznaniowe wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe Konkurs obejmuje następujące typy projektów: Zintegrowane przedsięwzięcia dotyczące wszystkich aspektów rewitalizacji danego obszaru […]

Dowiedz się więcej »

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.3 Ochrona powietrza / 4.3.2 Ochrona powietrza, RPO Łódzkie

30 sierpnia 2019

Konkurs nr RPLD.04.03.02-IZ.00-10-001/19 dla Działania 4.3 Ochrona powietrza / 4.3.2 Ochrona powietrza, w ramach RPO Województwa Łódzkiego. Wnioskodawcami w projekcie mogą być: jednostki samorządu terytorialnego (jst), związki i stowarzyszenia jst, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe, placówki oświatowe, szkoły wyższe, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, TBS. Konkurs obejmuje następujące typy projektów: budowa […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events