Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną / 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, RPO Kujawsko-pomorskie

1 kwietnia 2019

Konkurs nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-266/19 dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, w ramach RPO Województwa Kujawsko-pomorskiego.

Schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej w ramach polityki terytorialnej.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

1) jednostka samorządu terytorialnego,

2) związek jednostek samorządu terytorialnego,

3) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,

4) samorządowa jednostka organizacyjna,

5) państwowa jednostka organizacyjna,

6) kościół,

7) związek wyznaniowy,

8) osoba prawna kościoła,

9) osoba prawna związku wyznaniowego,

10) organizacja pozarządowa,

11) przedsiębiorstwo

12) partner prywatny we współpracy z partnerami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont obiektów na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego  (przedszkoli lub innych form edukacji przedszkolnej) wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu, w tym również wyposażeniem placów zabaw. Uzupełniająco (jako element projektu) możliwy będzie również zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego i oprogramowania wykorzystywanego w zajęciach dydaktycznych.

Budowa nowych obiektów dopuszczalna jest jedynie w przypadku, gdy zapewnienie infrastruktury w inny sposób nie jest możliwe oraz wyłącznie na obszarach o najniższym poziomie upowszechnienia edukacji przedszkolnej, tj. niższym niż średnia w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Link do ogłoszenia: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/63-inwestycje-w-infrastrukture-edukacyjna-631-inwestycje-w-infrastrukture-przedszkolna-2/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
1 kwietnia 2019