Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for Wrzesień 2017

Calendar Month Navigation

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
28
29
30
31

Zakończenie naboru wniosków – 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, RPO Mazowieckie

Zakończenie naboru wniosków – Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw

Zakończenie składania wniosków – Poddziałanie 3.4.4. Dotacje dla MSP

Zakończenie naboru wniosków – 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne / 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, Polska Wschodnia

Zakończenie składania wniosków – Ogłoszenie konkursu numer RPSW.01.02.00-IZ.00-26- 131/17 w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

1

Rozpoczęcie naboru wniosków – Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP (Z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat)

2
3
4
5

Rozpoczęcie naboru wniosków – 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek, Inteligentny Rozwój

Rozpoczęcie naboru wniosków – 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych / 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa, Inteligentny Rozwój

6
7

Rozpoczęcie składania wniosków – 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich – tryb pozakonkursowy – RPPK.05.01.00-IZ.00-18-008/17, RPO Podkarpackiego

8
9
10
11

Rozpoczęcie składania wniosków – Działanie 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji [konkurs nr RPKP.01.01.00-IZ.00-04-122/17]

12
13

Zakończenie naboru wniosków 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego” – RPMA.06.02.00-IP.01-14-058/17

14
15

Zakończenie składania wniosków – 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich – tryb pozakonkursowy – RPPK.05.01.00-IZ.00-18-008/17, RPO Podkarpackiego

16
17
18

Rozpoczęcie składania wniosków – 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.4 Projekty aplikacyjne, Inteligentny Rozwój

Rozpoczęcie naboru wniosków – 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT (200/17), RPO Śląskiego

19
20
21

Rozpoczęcie składania wniosków – 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – projekty pozakonkursowe

22
23
24
25
26

Zakończenie naboru wniosków – 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych / 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa, Inteligentny Rozwój

27
28

Rozpoczęcie składania wniosków – 6.2 Dziedzictwo naturalne / 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów. Nabór nr RPWM.06.02.03-IZ.00-28-008/17, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zakończenie składania wniosków – 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw, RPO Zachodniopomorskiego

29

Zakończenie naboru wniosków – 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Polska Wschodnia

Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020

Zakończenie naboru wniosków Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki

Zakończenie naboru wniosków 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Polska Wschodnia

Zakończenie naboru wniosków – 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, RPO Kujawsko-pomorskiego

30
1
+ Export Events