Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia do Wrzesień 2017

Calendar Month Navigation

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
28
29
30
31

Zakończenie naboru wniosków – 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Projekty badawczo – rozwojowe, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R – RPMA.01.02.00-IP.01-14-056/17

Zakończenie naboru wniosków – Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw

Zakończenie składania wniosków – Poddziałanie 3.4.4. Dotacje dla MSP

1

Rozpoczęcie naboru wniosków – Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP (Z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat)

2
3
4
5

Rozpoczęcie naboru wniosków – 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek, Inteligentny Rozwój

Rozpoczęcie naboru wniosków – 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych / 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa, Inteligentny Rozwój

6
7
8
9
10
11
12
13

Zakończenie naboru wniosków 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego” – RPMA.06.02.00-IP.01-14-058/17

14
15
16
17
18

Rozpoczęcie składania wniosków – 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.4 Projekty aplikacyjne, Inteligentny Rozwój

19
20
21
22
23
24
25
26

Zakończenie naboru wniosków – 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych / 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa, Inteligentny Rozwój

27
28

Zakończenie składania wniosków – 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw, RPO Zachodniopomorskiego

29

Zakończenie naboru wniosków – 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Polska Wschodnia

Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020

Zakończenie naboru wniosków Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki

30
1
+ Eksport Wydarzenia miesiąca