Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie naboru wniosków – 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych / 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa, Inteligentny Rozwój

26 września 2017 @ 08:00 - 17:00

60853858-proof-of-concept-cycle-sign-concept-illustration-design-graphic

PLANOWANY data naboru wniosków od 05.09.2017 do 26.09.2017

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów grantowych w ramach Działania 1.3. Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: „Wsparcie Projektów badawczo – rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept –BRIdge Alfa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020”.
Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty spełniające kryteria mikro lub małego przedsiębiorcy, nienotowane na giełdzie w okresie do pięciu lat po ich rejestracji, które nie dokonały podziału zysków i nie zostały utworzone w wyniku połączenia. Wnioskodawca powinien być przedsiębiorcą innowacyjnym w rozumieniu Art. 2 pkt 80 Rozporządzenia Komisji nr 651/2014.
Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie udzielane jest funduszom typu proof of concept na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie Proof of Principle i Prooof of Concept

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM