Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 31 sierpnia 2017

08:00

Zakończenie naboru wniosków – 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, RPO Mazowieckie

31 sierpnia 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. mazowieckie Polska
microscope-2352650__340

od 29.05.2017 do 31.08.2017 Nabór nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-056/17 w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Projekty badawczo – rozwojowe, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie naboru wniosków – Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw

31 sierpnia 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. małopolskie Polska

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. Kto może składać wnioski? przedsiębiorstwa, w […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Poddziałanie 3.4.4. Dotacje dla MSP

31 sierpnia 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. małopolskie Polska
aggregate-1589262_960_720

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4  Dotacje dla MŚP, Typ projektów B Inwestycje […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie naboru wniosków – 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne / 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, Polska Wschodnia

31 sierpnia 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy Polska Wschodnia Polska
team-spirit-207319_960_720

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Kto może składać wnioski? O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie konsorcja składające się z co najmniej 3 przedsiębiorców (Lider konsorcjum – wnioskodawca oraz co […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – Ogłoszenie konkursu numer RPSW.01.02.00-IZ.00-26- 131/17 w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

31 sierpnia 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. świętokrzyskie Polska
man-879092_1280

Instytucja Organizująca Konkurs Instytucją Organizującą Konkurs jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, którą stanowi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, obsługiwany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu RPSW.01.02.00-IZ.00-26-131/17 Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, RPO Warmińsko-mazurskiego

31 sierpnia 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. warmińsko - mazurskie Polska
solar-panels-538114__340

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w realizacji Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów: KONKURS NR RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 OSI PRIORYTETOWEJ 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 1 Małe projekty B+R, RPO Zachodniopomorskiego

31 sierpnia 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. zachodniopomorskie Polska
wood-2309314__340

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 1 Małe projekty B+R , mający na celu zwiększenie zaangażowania przedsiębiorstw w prowadzenie badań. Kto może składać wnioski? W ramach Działania 1.1 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są: a) mikroprzedsiębiorstwa, b) małe […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – 2.9 Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi, RPO Zachodniopomorskiego

31 sierpnia 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. zachodniopomorskie Polska
solar-panels-538114__340

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.9 Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi. Numer naboru: RPZP.02.09.00-IZ.00-32-KO1/17 Kto może składać wnioski? a) przedsiębiorcy, b) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, c) jednostki organizacyjne jst, d) jednostki sektora finansów publicznych, e) szkoły wyższe, f) kościoły i […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie składania wniosków – 2.12 Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii, RPO Zachodniopomorskiego

31 sierpnia 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. zachodniopomorskie Polska
alternative-21581_1920

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.12 Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii. Numer naboru: RPZP.02.12.00-IZ.00-32-KO1/17 Kto może składać wnioski? a) przedsiębiorcy, b) jednostki samorządu terytorialnego, c) jednostki organizacyjne jst, d) jednostki sektora finansów publicznych, e) organizacje pozarządowe. Na co można otrzymać dofinansowanie? Budowa jednostek wytwarzania energii […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie naboru wniosków – Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

31 sierpnia 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. kujawsko - pomorskie Polska
solar-panels-1273129_960_720

konkurs nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-102/17] od 2017-06-30 do 2017-08-31 Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Instalacje OZE służące do produkcji energii cieplnej (konkurs Nr RPKP. 03.01.00-IZ.00-04-102/17). Kto może składać wnioski? Wniosek o dofinansowanie projektu […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events