Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for Październik 2017

Calendar Month Navigation

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
25
26

Zakończenie naboru wniosków – 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych / 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa, Inteligentny Rozwój

27
28

Rozpoczęcie składania wniosków – 6.2 Dziedzictwo naturalne / 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów. Nabór nr RPWM.06.02.03-IZ.00-28-008/17, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zakończenie składania wniosków – 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw, RPO Zachodniopomorskiego

29

Zakończenie naboru wniosków – 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Polska Wschodnia

Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020

Zakończenie naboru wniosków Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki

Zakończenie naboru wniosków 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Polska Wschodnia

Zakończenie naboru wniosków – 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, RPO Kujawsko-pomorskiego

30
1
2

Rozpoczęcie naboru wniosków – 1.2 Sektorowe programy B+R, Inteligentny Rozwój

Rozpoczęcie składania wniosków – 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich – Nr naboru RPPK.05.01.00-IZ.00-18-010/17, RPO Podkarpackiego

Rozpoczęcie składania wniosków – 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego / 4.4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKO, RPO Wielkopolskiego

3
4
5

Rozpoczęcie składania wniosków – 3.1 Ochrona zasobów wodnych, RPO Zachodniopomorskiego

Rozpoczęcie składania wniosków – 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkursy horyzontalne, RPO Dolnośląskiego

6

Zakończenie składania wniosków – 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości / 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu, RPO Kujawsko-pomorskiego

7
8
9

Rozpoczęcie składania wniosków – Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków

Rozpoczęcie składania wniosków – 7.2 Rozwój usług społecznych / 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, RPO Podlaskiego

10
11
12
13

Zakończenie naboru wniosków – 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, RPO Kujawsko-pomorskiego

Zakończenie składania wniosków – 6.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury / 6.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, RPO Łódzkiego

14
15
16

Zakończenie naboru wniosków – 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, RPO Kujawsko-pomorskiego

Rozpoczęcie składania wniosków – 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego, RPO Lubelskiego

Rozpoczęcie składania wniosków – 2.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP / 2.3.1 Innowacje w MŚP, RPO Łódzkiego

17
18
19

Rozpoczęcie składania wniosków – 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, RPO Śląskiego

20

Zakończenie składania wniosków – Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Rozpoczęcie składania wniosków – 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki, Inteligentny Rozwój

Zakończenie składania wniosków – 7.2 Rozwój usług społecznych / 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, RPO Podlaskiego

Rozpoczęcie składania wniosków – 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych, RPO Warmińsko-mazurskiego

31

Zakończenie naboru wniosków – Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Województwo Kuj-Pom.

Zakończenie naboru wniosków – 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych, typ projektów: „Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych”

Zakończenie naboru wniosków – Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje

Zakończenie naboru wniosków – Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości

Zakończenie naboru wniosków – Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

1
2

Rozpoczęcie składania wniosków – 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, RPO Podlaskiego

Rozpoczęcie naboru wniosków – 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach, RPO Świętokrzyskiego

Rozpoczęcie składania wniosków – 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa, RPO Pomorskiego

3
4
5
+ Export Events