Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie składania wniosków – 6.2 Dziedzictwo naturalne / 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów. Nabór nr RPWM.06.02.03-IZ.00-28-008/17, RPO Warmińsko-mazurskiego

28 września 2017

cycle-route-397723__340
AKTUALNY data naboru wniosków od 28.09.2017 do 29.12.2017

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne,

Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów 

Nabór nr RPWM.06.02.03-IZ.00-28-008/17

Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosku uprawnieni są wyłącznie Wnioskodawcy, których projekty znajdują się w Wykazie projektów zidentyfikowanych i podpisali Umowę wstępną lub podjęto Uchwałę, którym  w przedmiotowym naborze jest Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, w tym:

– Schemat A – trasy rowerowe:

  • budowa, modernizacja i oznakowanie ścieżek/tras rowerowych, inne roboty budowlane, które zapewnią bezpieczne przemieszczenie się turysty rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Wspierane będą oraz preferowane przedsięwzięcia wynikające z planu strategicznego „Wielkie Jeziora Mazurskie – Strategia”.

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM