Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Poddziałanie 3.4.4. Dotacje dla MSP

31 sierpnia 2017 @ 08:00 - 17:00

aggregate-1589262_960_720

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4  Dotacje dla MŚP, Typ projektów B Inwestycje MŚP – produkujących urządzenia finalne niezbędne do produkcji energii lub biokomponentów i biopaliw II i/lub III generacji.

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, działające na rynku dłużej niż 24 miesiące.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty MŚP wytwarzających urządzenia finalne lub ich kluczowe i wyspecjalizowane komponenty, wykorzystywane do produkcji:

  1. energii elektrycznej z wiatru, wody, słońca, biogazu i biomasy,
  2. ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej,
  3. innych urządzeń grzewczych, aniżeli wskazane w pkt. 1) i 2), w tym m.in. urządzeń służących do produkcji, magazynowania lub odzyskiwania ciepła z otoczenia (np. pomp ciepła, rekuperatorów), kotłów grzewczych gazowych, olejowych, elektrycznych, na paliwa stałe, urządzeń kogeneracyjnych.
  4. energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji,
  5. biokomponentów oraz biopaliw II i/lub III generacji.
KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
31 sierpnia 2017
Czas:
08:00 - 17:00
Strona internetowa:
http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-3-4-4--dotacje-dla-msp---rpmp-03-04-04-ip-01-12-066-17

Miejsce

Miejsce bez nazwy
woj. małopolskie Polska + Google Map