Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia for 29 września 2017

Cały dzień

Zakończenie naboru wniosków – 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Polska Wschodnia

29 września 2017
Polska Wschodnia

Konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach II Etapu działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Kto może składać wnioski? O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzące działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej. O dofinansowanie w ramach […]

Dowiedz się więcej »
08:00

Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020

29 września 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. pomorskie Polska

Planowany od 01.08.2017 do 29.09.2017 Instytucja Pośrednicząca - Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne (konkurs nr RPPM.01.01.01-IP.02-22-002/17). Kto może składać wnioski? Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów od 1) do 2) wymienionych w pkt 6 opisu Działania 1.1., Poddziałania 1.1.1., zamieszczonego […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie naboru wniosków Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki

29 września 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. małopolskie Polska

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, typ projektu A Infrastruktura badawcza w jednostkach naukowych. Na co i kto może składać wnioski? jednostki naukowe, uczelnie, konsorcja naukowe reprezentowane przez […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie naboru wniosków 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Polska Wschodnia

29 września 2017 @ 08:00 - 17:00
earth-1964824_960_720

Konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach II Etapu działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Kto może składać wnioski? O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzące działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej. O dofinansowanie w ramach […]

Dowiedz się więcej »

Zakończenie naboru wniosków – 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, RPO Kujawsko-pomorskiego

29 września 2017 @ 08:00 - 17:00
Miejsce bez nazwy woj. kujawsko - pomorskie Polska
bus-stop-112203_960_720

od 30.06.2017 do 29.09.2017 Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Schemat: Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego oraz inteligentne systemy transportowe w ramach polityki terytorialnej (bez infrastruktury szynowej) (konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-105/17). Kto może składać wnioski? […]

Dowiedz się więcej »
+ Export Events