Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Rozpoczęcie naboru – Działanie 4.3 Ochrona powietrza / 4.3.2 Ochrona powietrza, RPO Łódzkie

30 sierpnia 2019

Konkurs nr RPLD.04.03.02-IZ.00-10-001/19 dla Działania 4.3 Ochrona powietrza / 4.3.2 Ochrona powietrza, w ramach RPO Województwa Łódzkiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

  • jednostki samorządu terytorialnego (jst), związki i stowarzyszenia jst,
  • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
  • przedsiębiorcy,
  • organizacje pozarządowe,
  • jednostki naukowe, placówki oświatowe, szkoły wyższe,
  • spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, TBS.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

  • budowa (z wyłączeniem odbudowy, rozbudowy, nadbudowy) pasywnych budynków użyteczności publicznej polegające na projektach pilotażowych lub demonstracyjnych,
  • wymiana lub renowacja źródeł ciepła, modernizacja systemów zaopatrzenia w ciepło oraz doprowadzenie sieci ciepłowniczej do budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego oraz budynków użyteczności publicznej celem wyeliminowania punktowych źródeł ciepła. Zakresem wsparcia nie są objęte inwestycje dotyczące sieci ciepłowniczych realizowane w ramach Strategii ZIT oraz przedsięwzięcia w zakresie ogrzewania węglowego (piece i kotły węglowe),
  • budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych. Wsparcie inwestycji dotyczącej oświetlenia publicznego możliwe będzie jedynie jako element innego, szerszego projektu infrastrukturalnego.

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/43-ochrona-powietrza-432-ochrona-powietrza-2/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
30 sierpnia 2019