Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej / 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców, RPO Małopolskie

2 grudnia 2019

Konkurs nr RPMP.08.06.01-IP.02-12-022/19 dla 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej / 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców, w ramach RPO Województwa Małopolskiego.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

Zgodnie z SzOOP RPO WM o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

  • przedsiębiorcy;
  • instytucje otoczenia i biznesu;
  • partnerzy społeczni i gospodarczy;
  • organizacje pozarządowe.

Powyższy katalog dotyczy zarówno wnioskodawcy jak i partnera/partnerów.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty ukierunkowane na wsparcie na rzecz wzrostu poziomu zatrudnienia pracowników powyżej 50 r.ż. oraz pracujących na stanowiskach o znacznym obciążeniu dla zdrowia poprzez realizację programów przekwalifikowania pracowników. W uzasadnionych przypadkach w ramach projektów możliwe będzie także doposażenie / wyposażenie stanowisk pracy zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez uczestników / pracodawców mające na celu zapewnienie ergonomii lub bezpieczeństwa stanowiska pracy oraz utrzymanie zatrudnienia, szczególnie przez pracowników dojrzałych (powyżej 50 r.ż.).

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/86-wsparcie-na-rzecz-wydluzenia-aktywnosci-zawodowej-861-realizacja-programow-przekwalifikowania-pracownikow-i-wsparcie-dla-pracodawcow-3/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
2 grudnia 2019