Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Wydarzenia do Sierpień 2017

Calendar Month Navigation

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
31

Zakończenie naboru wniosków Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-092/17]

Zakończenie naboru wniosków – Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski)

Zakończenie naboru wniosków – 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków

1

Rozpoczęcie Naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020

2

Zakończenie naboru wniosków – 4.1 Odnawialne źródła energii, typ projektu – Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Zakończenie składania wniosków – 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja / 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług (Schemat A), RPO Warmińsko-mazurskiego

17
18
19
20
21

Zakończenie składania wniosków – 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekty z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zakończenie naboru wniosków – 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Projekty badawczo – rozwojowe, dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R – RPMA.01.02.00-IP.01-14-056/17

Zakończenie naboru wniosków – Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw

Zakończenie składania wniosków – Poddziałanie 3.4.4. Dotacje dla MSP

1

Rozpoczęcie naboru wniosków – Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP (Z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat)

2
3
+ Eksport Wydarzenia miesiąca