Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Zakończenie składania wniosków – Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (13 nabór), Polska Cyfrowa

30 września 2019

Konkurs dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, w ramach PO Polska Cyfrowa.

Wnioskodawcami w projekcie mogą być:

– jednostki administracji rządowej,

– podmioty podległe jednostkom administracji rządowej,

– podmioty nadzorowane przez jednostki administracji rządowej,

– sądy i jednostki prokuratury,

– partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami,

– partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi, uczelniami lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

W ramach konkursu dopuszcza się następujące typy projektów: Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C).

Link do ogłoszenia: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/21-wysoka-dostepnosc-i-jakosc-e-uslug-publicznych-13-nabor/

KONTAKT Z EKSPERTEM KONTAKT Z EKSPERTEM

Szczegóły

Data:
30 września 2019